შემასხურებელი პომპა Grass

შემასხურებელი პომპა Grass

გამფრქვევი პომპა გამოიყენება ზედაპირებზე პოლირების ცვილისა და სხვა ქიმიური საშუალებების მოსხურებისათვის დასამუშავებელ ზედაპირზე. გამოყენებულია ორ ეტაპიანი მუშაობის პრინციპი: ჯერ ხდება ჰაერის დაწნეხვა, ხოლო შემდეგ ხსნარის გაფრქვევა.

 

პროდუქტის აღწერილობა

409_

დანიშნულება: შემასხურებელი პომპა გამოიყენება ზედაპირებზე პოლირების ცვილისა და სხვა ქიმიური საშუალებების (ძრავის საწმენდი, საბურავების გასაშავებელი და ა.შ.) მოსხურებისათვის დასამუშავებელ ზედაპირზე. გამოყენებულია ორ ეტაპიანი მუშაობის პრინციპი: ჯერ ხდება ჰაერის დაწნეხვა, ხოლო შემდეგ ხსნარის გაფრქვევა დაწნეხილი ჰაერის საშუალებით.

მოცულობა: 1, 1.5 ან 2 ლ.