კონცენტირებული ხსნარი Kärcher RM 806 ASF

უკონტაქტო ხსნარი Kärcher RM 806 ASF

ფართო დანიშნულების, ქაფწარმომქნელი კონცენტრირებული ხსნარი. გამოიყენება ავტომობილების სარეცხვად, ასვე დასაშვებია,სხვა და სხვა დაბინძურებებისა და მყარი ზედაპირების რეცხვა.

პროდუქტის აღწერილობა

უკონტაქტო ხსნარი, სხვა და სხვა ზედაპირების რეცხვისათვის.
დანიშნულება: მოცემული კონცენტრირებული ხსნარი წარმოადგენს, ფართო დანიშნულების, ქაფწარმომქნელ კონცენტრირებული ხსნარს. აცილებს ყველაზე მედეგ საგზაო და კლიმატურ დაბინძურებებს, როგორებიცაა: მტვერი, ზეთი, საფოხი მასალები, მწერების კვალი, თიხა, ფისი, მარილი მათშორის კონდინსირებული.

ძირითადად გამოიყენება ცხელი წყლის მაღალი წნევის აპარატებსა და პორტალურ ავტოსამრეცხაობში.

გამოყენების წესები: წინასწარი გაზავება (ქაფის გენერატორში), 1+3, დოზირება: 0,2%-0,5%. გაზავების პროპორცია: დაბინჯურების ხარისხიდან გამომდინარე, 1/4 ან 1/5.