უკონტაქტო რეცხვის ხსნარი - Active Foam Effect

უკონტაქტო რეცხვის ხსნარი – Active Foam Effect

მაღალი ეფექტურობის ხსნარი უკონტაქტო რეცხვისათვის. გამოიყენება ნებისმიერი ტიპის ავტოტრანსპორტის რეცხვისათვის.

პროდუქტის აღწერილობა

დანიშნულება: მაღალი ეფექტურობის ხსნარი უკონტაქტო რეცხვისათვის. მაღალი კონცენტრაციის, ქაფის წარმოქმნის მაღალი მაჩვენებლების მქონე, ერთკომპონენტიანი ხსნარი განკუთვნილია ნებისმიერი ტიპის ავტოტრანსპორტის რეცხვისათვის. ადვილიად აცილებს მტვერს, ატალხს, ზეთსა და მწერების კვალს. წარმოქმნის მოცულობით, მედგრად ქაფს, რომელიც ადვილად ირეცხება ზედაპირიდან. გაფრრქვევა ხდება ქაფგამფრქვევევის საშუელებით (კომპრესორი, ქაფგენერატორი). იცავს ზედაპირს და ნაიჭებს მას ბზინვარებას. არ აზიანებს ავტო მანქანის ზედაპირს.

გამოყენების წესი: დანახარჯი ერთ ავტო მანქანაზე შეადგენს 100-150 გრამს. კომპრესორში, ხსნარი, ზევდება 10-20 გრ/ლ პროპორციით, ხოლი ქაფის გენერატორში 150-300 გრ/ლ წელიწადის დროდან და დაბინძურების ხარისხიდან გამომდინარე ოაცილეთ დაბინძურების ზედა ფენა, რის შემდეგადაც ქაფი დაიტანეთ ქვემოდან ზემოთ. დაიცადეთ 1-2 წუთი, ისე რომ არ დაუშვათ ქაფის გაშრობა. შემდეგ ჩამორეცხეთ მაღალი წნევით, ზევიდან ქვემოთ.

შემადგენლობა: წყალი, ზედაპირულაქტიური ნივთიერებები, აქტიური დანამატები, ტუტე კომპონენტები, კომპლექს წარმომქნელები, საღებავი.

უსაფრთხოების წესები: გამოიჩინეთ სიფრთხილე! დამუშავებულ ზედაპირზე არ შეინარჩუნოთ 2 წუთზე მეტი. კანზე ან ლორწოვან გარსზე მოხვედრისას ჩამოირეცხეთ წყლით. საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს.

დაფასოება: 1ლ., 6, 12, 24 კგ.